Home Wizytówka Oferta Cennik Zamówienia Kontakt

OFERTA

TamizaTłumaczenia obejmują teksy formalne, popularno-naukowe, artykuły prasowe, literaturę, broszury informacyjne, materiały konferencyjne, biznesplany, instrukcje obsługi, prace naukowe, korespondencję biurową.
Mamy duże doświadczenie w dziedzinach humanistycznych, jak np. literatura, sztuka, muzyka, historia, film, moda, filozofia, socjologia, psychologia, kultura, archeologia oraz w branżach technicznych i specjalistycznych, jak np. matematyka, ogrodnictwo, rolnictwo, biologia, botanika, medycyna, stomatologia, biznes.
Gwarantujemy fachową terminologię i spójność tekstu, szybki czas realizacji, możliwość konsultacji językowej, jeśli tekst ma być prezentowany w wersji ustnej. W przypadku tekstów z wąskich specjalizacji Zleceniodawca proszony jest o dołączenie mini-słowniczka podstawowych terminów używanych w branży. W przypadku niedostarczenia takiego słowniczka zapewniamy w pełni poprawne i zrozumiałe tłumaczenie, lecz z użyciem słownictwa innego niż obiegowe w danej wąskiej dziedzinie.